Węzły komunikacyjne

Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ w Krakowie wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru.

Termin realizacji zadania: od 18.11.2010 r. do 17.11.2012 r.

Zakres zadania obejmował:
 1. Roboty drogowe długość 3,767km - klasy G i Z,
 2. torowisko tramwajowe wraz z pętlą i towarzyszącą infrastrukturą o długości całkowitej 8016,56 mpt,
 3. sieć trakcyjna,
 4. podstacja trakcyjna ZABORZE wraz z zasilaniem,
 5. podstacja trakcyjna Ruczaj,
 6. budynek przystanku,
 7. parking P&R z kostki betonowej,
 8. przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
 9. przebudowa kanalizacji ogólnospławnej,
 10. przebudowa sieci wodociągowej,
 11. przebudowa sieci gazowej o łącznej długości 1 194,63 m,
 12. oświetlenie,
 13. przebudowa sieci elektroenergetycznej,
 14. przebudowa sieci teletechnicznej,
 15. przebudowa sieci ciepłowniczej,
 16. rów odwadniający i potok Zakrzowicki,
 17. ekrany akustyczne odbijające i pochłaniające dźwięk,
 18. mury oporowe,
 19. przepust skrzynkowy o wymiarze w świetle 1,5m x 1,5 m - 20,05 m,
Prace realizowane w ramach konsorcjum firm: Grupa ZUE S.A., PBI Energopol sp. z o.o., PIRK Tor-Krak sp. z o.o.

Wartość kontraktu: 159 646 430,06 zł brutto

Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Budowa linii tramwajowej KST N-S etap IIA: Rondo Grzegórzeckie Most Kotlarski Klimeckiego ul. Lipska wraz z przebudową pasa drogowego i budową ul. Kuklińskiego oraz budową estakady w ciągu ulic Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich.

Termin realizacji zadania: od 1.01.2010 r. do 31.06.2011 r.

Zakres zadania obejmował:
 1. Budowa linii tramwajowej,
 2. budowa układu drogowego klasy G na długości 4 235 m,
 3. budowa estakady z murami najazdowymi - 117m + 2 x 293 mb najazdów,
 4. przebudowa sieci CO wraz z kanałami żelbetowymi,
 5. budynek podstacji wraz z wyposażeniem,
 6. zbiornik p/poż + pompownia,
 7. przebudowa sieci NN i SN,
 8. przebudowa i budowa sieci kanalizacyjnej,
 9. przebudowa sieci wodociągowej,
 10. przebudowa sieci teletechnicznej,
 11. budowa ekranów akustycznych,
 12. sygnalizacja świetlna,
 13. oświetlenie uliczne.
Prace realizowane w ramach konsorcjum firm: Grupa ZUE S.A., PBI Energopol sp. z o.o., Strabag,

Wartość kontraktu: 164 431 450,41 zł brutto

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.

Budowa węzła drogowego: Aleja Jana Pawła II - ul. Stella Sawickiego - ul. Nowohucka.
.
Prace obejmowały:
 1. Budowę ul. Stella Sawickiego oraz przebudowę ulicy Nowohuckiej w celu uzyskania bezkolizyjnego dwujezdniowego przejazdu drogowego o długości 1500 m z pasem rozdziału stanowiącym rezerwę dla linii tramwajowej
 2. Budowę dwupoziomowego skrzyżowania typu "karo" obejmującego także wykonanie trzech równolegle usytuowanych wiaduktów drogowych i tramwajowego wraz z łącznicami
 3. Przebudowę istniejącej infrastruktury w tym torowiska tramwajowego na odcinku 600 m.
INWESTOR: Gmina Kraków, Zarząd Dróg i Komunikacji.

Budowa linii szybkiego tramwaju na odcinku Kurdwanów - Wielicka.

Prace obejmowały:
 1. budowę linii szybkiego tramwaju długości 3 km z pętlą tramwajową na żelbetowej estakadzie,
 2. budowę ulicy nowosądeckiej 0,5 km,
 3. modernizację sześciu skrzyżowań,
 4. przebudowa infrastruktury towarzyszącej: sygnalizacji, wodociągów oraz kanalizacji, sieci gazowej, sieci energetycznej i teletechnicznej,
 5. budowa ekranów akustycznych.
INWESTOR: Agencja Rozwoju Miasta w Krakowie
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Napisz Dojazd