Historia

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "ENERGOPOL" Spółka z o.o. wywodzi się z rodziny firm należących do Generalnej Dyrekcji Budownictwa Hydrotechnicznego i Rurociągów Energetycznych "ENERGOPOL" - Warszawa. Działalność rozpoczeliśmy w 1982 roku jako Kierownictwo Grupy Robót w Krakowie, a następnie od 1984 roku funkcjonowaliśmy jako Zakład Budownictwa Inżynieryjnego "ENERGOPOL" podległy Warszawie.

Historia spółki

2022
1995
1992
1991
1984
1982
2022
1995
1992
1991
1984
1982
Dołączenie do grupy kapitałowej ZUE S.A. 
Rozpoczeliśmy działalność w branży drogowo-mostowej. 
W ramach prywatyzacji w roku 1992 Przedsiębiorstwo zostało przekształcone w Spółkę w której całość udziałów wykupili pracownicy. Spółka została wpisana do rejestru handlowego pod nr H/B-3844.
W roku 1991 na bazie Zakładu utworzono samodzielne przedsiębiorstwo państwowe o nazwie: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "ENERGOPOL" w Krakowie.
od 1984 roku funkcjonowaliśmy jako Zakład Budownictwa Inżynieryjnego "ENERGOPOL" podległy Warszawie. Początkowo nasz profil robót ograniczał się w działalności krajowej do budownictwa domów jednorodzinnych, później został poszerzony o realizację obiektów przemysłowych na terenie ZSRR.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "ENERGOPOL" Spółka z o.o. wywodzi się z rodziny firm należących do Generalnej Dyrekcji Budownictwa Hydrotechnicznego i Rurociągów Energetycznych "ENERGOPOL" - Warszawa. Działalność rozpoczeliśmy w 1982 roku jako Kierownictwo Grupy Robót w Krakowie, a następnie
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Napisz Dojazd