Roboty hydrotechniczne

Zagospodarowanie poscaleniowe w ramach operacji pn.:" Scalanie gruntów w obrębie ewidencyjnym Strzelce Małe gm. Szczurowa" oraz "Scalanie gruntów na obiekcie Rajsko-Szczurowa-Niedzieliska gm. Szczurowa w systemie zaprojektuj i wybuduj."

Termin realizacji zadania: od 10.04.2015 r. do 14.09.2015 r.

W zakres zadania wchodzą:
 1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych,
 2. budowa nowych dróg - 8,2 km,
 3. modernizacja poprzez przebudowę i rozbudowę istniejących dróg - 23,02 km,
 4. poprawa parametrów technicznych rowów melioracyjnych - 22,65km,
 5. budowa przepustów, mostków - 121 szt. ,
 6. rekultywacja terenu - 34 ha.

Wartość kontraktu: 5 377 310,13 zł brutto

Zamawiający: Powiat Brzeski - Starostwo Powiatowe w Brzesku

Odbudowa drogi Wał prawy w Borzęcinie w km: 0+000-0+050, 0+330-0+550, 1+800-1+960 Wał lewy w Borzęcinie w km: 0+000-1+345, 1+625-2+450, 2+800-2+885 - zadanie realizowane w trybie Zaprojektuj i wybuduj.

Termin realizacji zadania: 15.05.2012-30.11.2012

W zakres zadania wchodziły:
 1. Wał prawy w Borzęcinie w km 0+000-0+050, 0+330-0+550, 1+800-1+960:
  - odbudowa konstrukcji nawierzchni bitumicznej na dł. 430 mb.
  - umocnienie korpusu drogi - palisada, opór betonowy (wykonanie żelbetowych barier ochronnych w technologii formowania ślizgowego wraz z montażem balustrad stalowych)- 430 mb.
 2. Wał lewy w Borzęcinie w km 0+000-1+345, 1+625-2+450,2+800-2+885 :
 3. - odbudowa konstrukcji nawierzchni bitumicznej na dł. 2 225 mb.
  - umocnienie korpusu drogi - palisada, opór betonowy (wykonanie żelbetowych barier ochronnych w technologii formowania ślizgowego wraz z montażem balustrad stalowych) - 2 255 mb.
Wartość kontraktu: 5 199 999,66 złotych brutto

Zamawiający: Gmina Borzęcin

Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie gminy Szczurowa,pow. brzeski, woj. małopolskie - Prawy wał Wisły w msc. Popędzyna, Kopacze Wielkie, Górka,Dąbrówka Morska, Barczków - Etap III -0,44 km wałów.

Termin realizacji zadania: 01.10.2012-30.11.2012

W zakres zadania wchodziły:
 1. Wykonanie przesłony filtracyjnej DSM -0,34 km ,
 2. wyrównanie korpusu wału wraz z uszczelnieniem bentomatą.
Wartość kontraktu: 408 608,46 złotych brutto

Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Tarnowie.

Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 na terenie gminy Szczurowa, pow. brzeski, woj.małopolskie. Prawy i lewy wał Uszwicy. Remont korony wału, uszczelnienie wału -10,17 km wału.

Termin realizacji zadania: 16.08.2011-05.10.2012

W zakres zadania wchodziły:
 1. Wykonanie projektu wykonawczego,
 2. wykonanie badań geotechnicznych,
 3. wykonanie przesłony filtracyjnej trench-mix - 1 km,
 4. budowa i formowanie korpusu wału wraz z uszczelnieniem bentomatą,
 5. remont śluz wałowych.
Wartość kontraktu: 7 436 000,01 złotych brutto

Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Tarnowie.

Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 na terenie gminy Szczurowa, pow. brzeski, woj. małopolskie - usuwanie szkód powodziowych na lewym wale Uszwicy w km 3+680-8+500 w msc. Kwików, gm. Szczurowa - 4,82 km wału.

Termin realizacji zadania: 20.10.2011-19.09.2012
W zakres zadania wchodziły:
 1. Wykonanie projektu wykonawczego,
 2. wykonanie badań geotechnicznych,
 3. wykonanie przesłony filtracyjnej trench-mix - 3200 m2,
 4. budowa i formowanie korpusu wału.
Wartość kontraktu: 3 849 500,00 złotych brutto
Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Tarnowie.

Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie gminy Wietrzychowice, pow. tarnowski, woj. małopolskie - Prawy wał Wisły. Nowopole, Wola Rogowska, Jagodniki, gm. Wietrzychowice, pow. Tarnów - 1,167 km wału.

Termin realizacji zadania: 19.07.2011-30.05.2012

W zakres zadania wchodziły:
 1. Wykonie ekspertyzy,
 2. wykonanie projektu wykonawczego,
 3. wykonanie przesłony przeciw filtracyjnej trench-mix - 4400 m2,,
 4. budowa i formowanie korpusu wału wraz z uszczelnieniem bentomatą.
Wartość kontraktu: 2 583 000,00 złotych brutto

Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Tarnowie.

Podwyższenie obwałowań i bulwarów wiślanych w Krakowie od stopnia Dąbie do stopnia Kościuszko Etap 2B. Część I "Zabezpieczenie lewego wału przeciwpowodziowego w km (wału) 70+735- 70+750, 70+785 -70+815 w rejonie ul. Wioślarskiej".

Termin realizacji zadania: 1.08.2011-3.11.2011

W zakres zadania wchodziły:
 1. Wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej w technologii jet grounting - 222 m2,
 2. wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej w technologii kolumn DSM - 2888,8 m2,
 3. podwyższenie korpusu wału.
Wartość kontraktu: 1 480 006,52 złotych brutto

Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.

Roboty budowlane związane z usuwaniem szkód powodziowych na prawym wale rzeki Wisły w km 1+440 - 1+500 w miejscowości Wola Rogowska, gm. Wietrzychowice.

Termin realizacji zadania: 29.04.2011-29.08.2011

W zakres zadania wchodziły:
 1. Zabezpieczenie skarpy odwodnej, remont wału,
 2. droga przywałowa z płyt drogowych.
Wartość kontraktu: 1 665 227,35 złotych brutto

Zamawiający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Napisz Dojazd