Obiekty inżynieryjne

Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na budowie dwóch mostów w miejscowości Podgórska Wola w ciągu drogi krajowej nr 4: w km 523+292 na cieku bez nazwy oraz w km 524+658 na Chotowskim Potoku.

Termin realizacji zadania: od 01.08.2012 r. do 20.1.2013 r.

W zakres zadania wchodzą:
 1. Zaprojektowanie i wybudowanie dwóch mostów w konstrukcji żelbetowej,
 2. wykonanie tymczasowych objazdów.

Wartość kontraktu: 3 272 223,12 zł brutto

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie
 

Budowa obwodnicy płn. - wsch. Chrzanowa - etap I - wiadukt kolejowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Zieloną.

Termin realizacji zadania: 8.06.2009 - 27.04.2010

Zakres zadania obejmował:
 1. Budowa wiaduktu kolejowego,
 2. roboty torowe,
 3. przebudowa układu drogowego pod torami PKP na długości 660 mb,
 4. budowa kanalizacji,
 5. przebudowa sieci cieplnych,
 6. przebudowa oświetlenia i sieci elektrycznych,
 7. przebudowa sieci teletechnicznych,
 8. gospodarka zielenią.
Zamawiający: Urząd Miejski w Chrzanowie

Wartość kontraktu: 7 892 688 zł brutto.

Modernizacja fundamentów dla ArcelorMittal Poland S.A.

Termin realizacji zadania: 05.05.2009-20.08.2009

Zakres zadania obejmował:
 1. modernizację fundamentów,
 2. przebudowę komory transformatora,
 3. adaptację pomieszczenia elektrycznego.
Wartość kontraktu: 1 037 000 zł brutto

Zamawiający: ArcelorMittal Poland S.A.

Przepusty drogowe pod drogą krajową nr 7 Kraków - Myślenice.

Konstrukcja żelbetowa w formie "małych mostów" posadowionych na żelbetowych palach wierconych o sumarycznej długości 44 m.

Przebudowa mostu na potoku Sudoł w ciągu ul. Łokietka w Krakowie wraz z dojazdami i przebudową infrastruktury technicznej.

Termin realizacji zadania: 10.2007 - 06.2008

Zakres zadania obejmował:
 1. roboty drogowe,
 2. przebudowa mostu na potoku Sudoł,
 3. przebudowa sieci wodociągowej,
 4. przebudowa sieci oświetleniowej i energetycznej,
 5. przebudowa sieci teletechnicznych.
Zadanie realizowane na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu w Krakowie

Wartość kontraktu: 9 016 343,23 PLN
 

Estakada nad ul. Graniczną i rzeką Choczenką w ramach zadania: "Ulica Obwodowa Śródmiejska etap III, cz. II w Wadowicach odcinek od ul. Batorego w Wadowicach do ul. Kościuszki w Choczni."

Termin realizacji zadania: 03.2005 - 07.2006

Obiekt mostowy zaprojektowany na klasę obciążeń A wg. PN-85/S-10030. Ustrój ciągły trójprzęsłowy posadowiony pośrednio na palach żelbetowych. Długość całkowita obiektu 74,40m, szerokość całkowita 13,80m. Ustrój ramowy posadowiony pośrednio na palach żelbetowych fi 120cm. Długość całkowita obiektu 21,75m, szerokość całkowita 6,7m.

Budowa przepustu na potoku Drwinka w m. Niepołomice wraz z przebudową mostu na potoku podłężanka w m. Podłęże.

Termin realizacji zadania: 02.2006 - 06.2006

Zakres zadania obejmował:
 1. budowa nowego przepustu,
 2. budowa nowego mostu,
 3. przebudowa drogi,
 4. przebudowę infrastruktury inżynieryjnej.
Wartość kontraktu: 2 867 702 zł brutto

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Budowa estakady nad ul. Wielicką w Krakowie.

Termin realizacji zadania: 08.2002 - 07.2005

Zadanie inwestycyjne realizowane w systemie "pod klucz" obejmowało przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie:
 1. Budowa estakady nad ul. Wielicką nad linią tramwajową o rozpiętości o rozpiętości 58,8 mb
 2. Budowa estakady dojazdowej o rozpiętości 2x 36 mb
 3. Budowa tunelu drogowego pod torami PKP o całkowitej długości 73,45 mb
 4. Dwupoziomowy węzeł drogowy łączący ulice Powstańców Śląskich - Powstańców Wielkopolskich i Wielicką
 5. Przebudowa sieci, wody, gazu, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, teletechniki, energetyki i sygnalizacji.

Wartość kontraktu: 29 077 250 zł brutto

Zamawiający: Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie

Kładka pieszo-rowerowa nad ul. Powstańców Śląskich i liniami PKP, zrealizowana w ramach zadania "Budowa estakady nad ul. Wielicką".

Kładka pieszo-rowerowa długości 270 mb nad ul. Powstańców Śląskich i liniami PKP łącząca ciąg komunikacyjny pomiędzy Krzemionkami a dzielnicą Podgórze.

Estakada najazdowa na płytę dworca PKS w Krakowie.

Ustrój płytowo belkowy dł. 75 m i zmiennej szerokości 12 do 24 m.

Most na rzece Wildze.

Most jednoprzęsłowy na rzece Wildze, długości 16,8 m. Konstrukcja nośna z prefabrykowanych belek sprężonych typu KUJAN.
 

Most na rzece Serafie.

Most jednoprzęsłowy na rzece Serafie w ciągu ulicy Popiełuszki. Obiekt płytowy jednoprzęsłowy, o kącie ukosu 80 st. pracując jako rama przegubowa statycznie niewyznaczalna. Długość całkowita mostu wynosi 15,30 m.

Obiekt mostowy w ulicy Witosa w Krakowie.

Dwuprzęsłowy obiekt mostowy w ulicy Witosa o konstrukcji ciągłego ustroju belkowo - płytowego z betonu sprężonego. Długość całkowita 66,78 m, szerokość 14,84 m.
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Napisz Dojazd