Roboty drogowe

"Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 _ Etap 2".

Termin realizacji zadania:od 06.04.2017 do 29.12.2022 r.

Zadanie realizowane w konsorcjum firm: Grupa ZUE, IMB Podbeskidzie, PBI Energopol.

W zakres zadania wchodzą:
 1. Kompleksowe wykonanie robót drogowych,
 2. przebudowa obiektów inżynierskich,
 3. budowa odwodnienia,
 4. przebudowa kanalizacji sanitarnej,
 5. budowa oświetlenia,
 6. budowa sygnalizacji świetlnej,
 7. usnięcie kolidującego uzbrojenia.

Wartość kontraktu realizowanego przez PBI ENERGOPOL wynosi: 84 447 618,- zł netto

Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
 

"Obwodnica Skawiny - Etap II na odcinku od DK nr 44 do DW 953 - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.".

Termin realizacji zadania: od 04.01.2018 do 13.04.2021 r.

W zakres zadania wchodzą:
 1. Wykonanie kompletnego projektu wraz z uzyskaniem pozwoleń,
 2. budowa drogi klasy G wraz z budową dwóch rond,
 3. wykonanie wzmocnienia podłoża w obszarze wysypiska,
 4. budowa dwóch wiaduktów drogowych,
 5. budowa ciągu pieszorowerowego,
 6. budowa odwodnienia korpusu drogi,
 7. budowa oświetlenia,
 8. przebudowa kolidującego uzbrojenia.

Wartość kontraktu: 34 449 963,- zł brutto

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

"Obwodnica Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych".

Termin realizacji zadania: od 14.09.2016 do 21.12.2020 r.

W zakres zadania wchodzą:
 1. Budowa drogi klasy G na dł. 6,8 km,
 2. budowa obiektów mostowych i przepustów drogowych,
 3. odwodnienie korpusu drogowego,
 4. przebudowa oraz budowa infrastruktury technicznej.

Wartość kontraktu: 11 078 733,- zł brutto

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

"Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. Marii Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie. ".

Termin realizacji zadania: od 27.11.2017 do 15.07.2020 r.

W zakres zadania wchodzą:
 1. Wykonanie kompletnego projektu wraz z uzyskaniem pozwoleń,
 2. budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym,
 3. budowa kładki pieszorowerowego nad szlakiem kolejowym oraz drogowym,
 4. przebudowa sygnalizacji świetlnej,
 5. budowa oświetlenia,
 6. usnięcie kolidującego uzbrojenia.

Wartość kontraktu: 21 602 878,- złotych brutto

Zamawiający: Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

"Obwodnica Skawiny - Etap II".

Termin realizacji zadania: od 22.09.2016 do 30.05.2019 r.

Realizacja zadania jako podwykonawca

W zakres zadania wchodzą:
 1. Budowa drogi kl. GP na dł. 1,8 km,
 2. budowa oraz przebudowa infrastruktury technicznej.

Wartość kontraktu: 10 208 600,- złotych netto

Zamawiający: Konsorcjum firm: Most-Polbud Pomorze

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w gminie Skawina w relacji z Krakowskim Obszarem Funkcjonalnym.

Termin realizacji zadania: od 06.06.2017 do 20.09.2019 r.

W zakres zadania wchodzą m.in.:
 1. Wykonanie kompletnego projektu wraz z uzyskaniem pozwoleń,
 2. budowa Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego (P&R)-11 576 m2,
 3. budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszorowerowego 756 mb,
 4. budowa odwodnienia korpusu drogi wraz z przepustem skrzyniowym,
 5. budowa oświetlenia ulicznego,
 6. przebudowa i zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia,
 7. przebudowa ul. Kolejowej na dł. 916 mb,
 8. pętla autobusowa,
 9. sieć monitoringu.

Wartość kontraktu: 14 546 110,- złotych brutto

Zamawiający: Gmina Skawina

Modernizacja linii kolejowej E30 - Etap IIB odcinek Krzeszowice-Kraków.

Termin realizacji zadania: od 15.05.2016 do 25.10.2018 r.

W zakres zadania wchodzą:
 1. Kompleksowe wykonanie robót drogowych odc. 11 i 12 (wraz z przepustami pod drogami i wiaduktem),
 2. kompleksowe wykonanie obiektów inżynieryjnych pod torami (przepusty - 12kpl., przejście podziemne),
 3. mury oporowe - 3 kpl,
 4. kanalizacja deszczowa - odc. 12.

Wartość kontraktu: 16 092 300,- złotych netto

Zamawiający: Konsorcjum Vias-Dragados-Elektren reprezentowane przez Viasy Construcciones S.A. oddział w Polsce.

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Nowohuckiej na odcinku od ulicy Saskiej do ulicy Koszykarskiej i od wiaduktu do Ronda Dywizjonu 308.

Termin realizacji zadania: od 30.04.2018 r. do 31.07.2018

W zakres zadania wchodzą:
 1. Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym,
 2. remont przystanków autobusowych,
 3. przebudowa kanalizacji kablowej,
 4. przebudowa sygnalizacji świetlnej,
 5. usnięcie kolidującego uzbrojenia.

Wartość kontraktu: 3 409 016,- złotych brutto

Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi oraz wzdłuż ulicy Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie.

Termin realizacji zadania: od 06.04.2016 do 16.05.2017 r. W zakres zadania wchodzą:
 1. Budowa ścieżek rowerowych z nawierzchni bitumicznej na dł. 3,2 km,
 2. usunięcie kolizji z infrastrukturą teletechniczną,
 3. usunięcie kolizji z infrastrukturą elektroenergetyczną,
 4. przebudowa sygnalizacji świetlnej - 3 kpl,
 5. przebudowa oświetlenia ulicznego.

Wartość kontraktu: 4 025 930,- złotych brutto

Inwestor: ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

Budowa drogi kl. D odc. Baranówka-Wodniakówka-Gołębiówka z obiektami inżynierskimi zlokalizowanej na terenie gmin: Mucharz, Wadowice.

Termin realizacji zadania:od 14.06.2016 do 08.06.2017 r.

W zakres zadania wchodzą:
 1. Budowa drogi kl. D na odc. 2,7 km,
 2. zabezpieczenie skarp siatką stalową zakotwioną gwoździami gruntowymi,
 3. budowa przepustów drogowych z rur HDPE fi 600-800 - 62 mb,
 4. budowa obiektów inżynierskich - przepusty żelbetowe - 10 kpl,
 5. budowa mostu w konstrukcji Viacon typ Conspan.

Wartość kontraktu: 12 367 660,- złotych brutto

Inwestor: RZGW Kraków

Budowa i przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie MPL Kraków-Balice

Termin realizacji zadania: od 15.07.2013 r. do 15.12.2016 r.

W zakres zadania wchodzą:
 1. Przebudowa układu drogowego wewnętrznego na terenie MPL Balice w zakresie dróg, placów, chodników.

Wartość kontraktu: 15 881 516,00 złotych brutto

Zamawiający: Astaldi Sp. A. Rzym oddział Warszawa

1. Wykonania robót ziemnych (wykop pod budynki A1, A2, A3, zasyp).
2.Zagospodarowanie terenu wokół budynków biurowych E,F,G kompleksu B4B Bonarka.


Termin realizacji zadania: od 11.09.2013 r. do 30.12.2016 r.

W zakres zadania wchodzą:
 1. Wykopy pod budynek wraz zabezpieczeniem wykopów ścianką berlinką,
 2. zagospodarowanie zewnętrzne budynków (drogi, place),
 3. sieci wod-kan,
 4. drenaż,
 5. mury oporowe z gabionów,
 6. sieci elektroenergetyczne.

Wartość kontraktu: 7 892 769,00 złotych brutto

Zamawiający: Arcoffice Poland sp. z o.o. Kraków

Rozbudowa ul. Igołomskiej DK nr 79 - Etap I

Termin realizacji zadania: od 29.05.2015 r. do 30.06.2016 r.

W zakres zadania wchodzą:
 1. Rozbudowa głównego układu drogowego (klasy G, KR6) wraz z odwodnieniem na długości 790 +194 = 984 mb,
 2. przebudowa skrzyżowania i dróg bocznych - 500 mb,
 3. budowa chodników i ścieżek rowerowych,
 4. budowa mostu nad potokiem Kościelnickim,
 5. mury oporowe,
 6. budowa ekranów akustycznych,
 7. budowa i przebudowa infrastruktury technicznej:
  - kanalizacja deszczowa,
  - oświetlenie uliczne,
  - sieć teletechniczna,
  - sieć wodociągowa,
  - sieć gazowa,
  - sieć energetyczna,
  - sygnalizacja świetlna,
  - roboty wykończeniowe,
  - docelowa organiacja ruchu

Wartość kontraktu: 20 812 253,00 złotych brutto

Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Przebudowa ul. Kopernika (odc. Westerplatte do ul. Strzeleckiej) - Etap I.

Termin realizacji zadania: od 28.09.2015 r. do 10.12.2015 r.

W zakres zadania wchodzą:
 1. Roboty drogowe (jezdnia, chodniki, zatoki),
 2. oznakowanie DOR,
 3. zabezpieczenie kabli teletechnicznych i SN,
 4. budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
 5. przebudowa oświetlenia drogowego.

Wartość kontraktu: 2 876 375,00 złotych brutto

Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowania z al. Jana Pawła II w Krakowie.

Termin realizacji zadania: od 16.10.2013 r. do 31.08.2015 r.

W zakres zadania wchodzą:
 1. Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowania,
 2. budowa sygnalizacji świetlnej,
 3. budowa murów oporowych,
 4. wzmocnienie podłoża,
 5. wyburzenia budynków,
 6. budowa pętli tramwajowej "Wieczysta",
 7. budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
 8. przebudowa magistrali oraz sieci wodociągowych,
 9. przebudowa kanalizacji sanitarnej,
 10. budowa oświetlenia drogowego,
 11. przebudowa sieci elektroenergetycznej ŚN, NN,
 12. przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych,
 13. budowa ekranów akustycznych.

Wartość kontraktu: 33 004 542,00 złotych brutto

Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Przebudowa torowiska tramwajowego i infrastruktury technicznej w ciągu ulic Straszewskiego i podwale w Krakowie wraz z remontem jezdni i chodnika.

Termin realizacji zadania: od 12.03.2015 r. do 30.06.2015 r.

Zakres robót obejmował:
 1. Roboty torowe - 0,62 kmt,
 2. przebudowa układu dróg, chodników wraz z odwodnieniem,
 3. sieć trakcyjna,
 4. sieci elektroenergetyczne,
 5. mała architektura, zieleń.
Wartość kontraktu: 7 675 000,00 złotych brutto

Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Budowa drogi gminnej klasy GP w Skawinie obejmująca Odcinek II od km 0+998,98 do km 2+446,28 i Odcinek III od km 2+446,28 do km 3+100,29, to jest od skrzyżowania z ul. Płk. A. Hałacińskiego do ul. Energetyków w Skawinie - Obwodnica Skawiny.

Termin realizacji zadania: od 03.06.2013 r. do 28.11.2014 r.

W zakres zadania wchodziło wybudowanie następujących elementów infrastruktury:
 1. Budowa drogi kl. GP o dł. 2,1 km ,
 2. wzmocnienie podłoża - materace, zagęszczanie dynamiczne, kolumny CMC,
 3. budowa mostu nad rzeką Skawinka kl. A długości 155,52 mb,
 4. budowa mostu nad potokiem Rzepnik kl. A długości 25 mb,
 5. ubezpieczenie rzeki Skawinka wraz z uszczelnieniem korpusu obwałowania,
 6. budowa kanalizacji deszczowej wraz ze elementami odwodnienia korpusu drogi,
 7. budowa oświetlenia drogowego,
 8. przebudowa sieci elektroenergetycznej WN, ŚN, NN,
 9. przebudowa sieci wodociągowej, gazu, sanitarnej,
 10. przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych,
 11. budowa ekranów akustycznych,
 12. budowa przepustów rurowych oraz skrzynkowych, kanału technologicznego 2xDn 600 mm,
 13. roboty melioracyjne.

Wartość kontraktu: 42 998 396,46 złotych brutto

Zamawiający: Gmina Skawina

Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku ul. Wrocławskiej poprzez rondo autostradowe A1 przy ul. Dąbrowa wraz z zamówieniami uzupełniającymi.

Termin realizacji zadania: od 31.01.2013 r. do 31.03.2016 r.

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. W zakres zadania wchodzą:
 1. Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich (KR6) na długości 1998 mb,
 2. przebudowa układu drogowego przy rondzie od strony CH M1,
 3. przebudowa dróg bocznych (KR4) na długości 1231 mb,
 4. przebudowa torowiska tramwajowego na długości 220 mtp,
 5. przebudowa chodników i ciągów pieszorowerowych,
 6. przebudowa sieci trakcyjnej,
 7. budowa ścian oporowych privant,
 8. przebudowa kanalizacji deszczowej,
 9. przebudowa magistrali oraz sieci wodociągowych,
 10. przebudowa kanalizacji sanitarnej,
 11. budowa oświetlenia drogowego,
 12. przebudowa sieci elektroenergetycznej ŚN, NN,
 13. przebudowa sieci teletechnicznych,
 14. budowa sygnalizacji świetlnej wraz z koordynacją - 7 kpl,
 15. roboty wykończeniowe,
 16. docelowa organiacja ruchu,
 17. przebudowa sieci gazowej.

Wartość kontraktu: 35 128 900,00 złotych brutto

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu


Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435K Brzesko-Cerekiew (ul. Leśna) w Brzesku.

Termin realizacji zadania: od 27.02.2013 r. do 06.07.2013 r.

W zakres zadania wchodzą:
 1. Rozbudowa drogi kl. Z o długości 1370 m,
 2. przebudowa kanalizacji deszczowej,
 3. przebudowa gazociągu N/C i W/C,
 4. budowa sygnalizacji świetlnej,
 5. przebudowa sieci wodociągowej,
 6. przebudowa sieci teletechnicznej,
 7. przebudowa sieci elektroenergetycznej.

Wartość kontraktu: 8 421 957,58 złotych brutto

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku z siedzibą w Przyborowie

Budowa Wschodniej obwodnicy Wojnicza

Termin zakończenia prac: 19 czerwiec 2013

W zakres zadania wchodzą:
 1. Budowa nowej drogi klasy G o długości ok. 2 335 km wraz z drogami serwisowymi
 2. budowa odwodnienia korpusu drogi wraz z budową 14 szt. przepustów,
 3. budowa ekranów akustycznych,
 4. budowa oświetlenia ulicznego
 5. przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
 6. przebudowa sieci wodociągowej,
 7. przebudowa sieci gazociągowej,
 8. przebudowa sieci teletechnicznej,
 9. przebudowa sieci NN,SN.

Wartość kontraktu: 13 380 000 złotych brutto

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Przebudowa ul. Wielopolskiej w Rybniku na odcinku km 0+500 - 1+750.

Termin realizacji zadania: od 17.06.2013 r. do 1.10.2013 r.
W zakres zadania wchodziło wybudowanie następujących elementów infrastruktury:
 1. Przebudowa ul. Wielkopolskiej 1250 m
 2. budowa kanalizacji deszczowej,
 3. budowa odwodnienia korpusu drogi wraz wykonaniem zbiornika retencyjnego.

Wartość kontraktu: 4 905 085,00 złotych brutto

Zamawiający: Gmina Rybnik

Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - etap I.

Termin realizacji zadania: od 29.06.2012 r. do 06.12.2012 r.

W zakres zadania wchodziło zaprojektowanie i wybudowanie następujących elementów infrastruktury:
 1. Budowa nowej drogi na dł. 1100 mb,
 2. budowa ronda turbinowego,
 3. żelbetowa podziemna pompownia przewałowa,
 4. odwodnienie korpusu drogi,
 5. pompowania awaryjna wód deszczowych,
 6. oświetlenie uliczne
 7. sieć kanalizacji sanitarnej,
 8. sieć wodociągowa,
 9. sieć gazociągowa,
 10. sieć teletechniczna,
 11. sieć NN,SN,
 12. rów retencyjny.

Wartość kontraktu: 18 942 000,00 złotych brutto

Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Obwodnica Szczurowej

Termin realizacji zadania: od 07.2009 r. do 09.2011 r.

Zakres zadania obejmował:
 1. Prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji ZRID,
 2. wzmocnienie podłoża metodą wymiany dynamicznej,
 3. budowa układu drogowego - droga klasy G 7,71 km,
 4. budowa mostu drogowego - konstrukcja żelbetowa,
 5. wykonanie przepustu przejazdowego - konstrukcja ramy żelbetowa,
 6. wykonanie przepustów przepływowych,
 7. wykonanie odwodnienia korpusu drogi,
 8. gospodarka zielenią,
 9. przebudowa infrastruktury technicznej.
Wartość kontraktu: 51 824 267,32 złotych brutto

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Budowa II etapu obwodnicy Niepołomic-ulicy Wimmera ("drogi Po Torze") wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 964.

Termin realizacji zadania: od 29.09.2009 r. do 31.08.2011 r.

Zakres zadania obejmował:
 1. budowa układu drogowego klasy G na długości 1,48 km,
 2. przebudowa sieci NN i SN,
 3. przebudowa sieci kanalizacyjnej,
 4. przebudowa sieci wodociągowej,
 5. przebudowa sieci teletechnicznej,
 6. przepusty rurowe oraz skrzynkowe.
Wartość kontraktu: 8 019 943,16 złotych brutto

Zamawiający: Miasto i Gmina Niepołomice

Budowa drogi - ulica Nowoprzemysłowa na oddcinku od zakładów FERRO do skrzyżowania z ulicą za górą wraz z mostem na Rzepniku.

Termin realizacji zadania: od 25.01.2011 r. do 23.07.2011 r.

Zakres zadania obejmował:
 1. budowa układu drogowego - 308 mb,
 2. budowa mostu - rama żelbetowa,
 3. budowa kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
 4. budowa ekranów akustycznych,
 5. budowa oświetlenia ulicznego,
 6. budowa murów oporowych żelbetowych.
Wartość kontraktu: 3 499 920,71 złotych brutto

Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Skawina

Dobudowa łącznika na węźle "Wielicka" kierunek Wieliczka-Tarnów km 0+000,0 do km 0+511,67 wraz z wzmocnieniem podłoża pod projektowany łącznik

Termin realizacji zadania: 25.05.2009 - 16.10.2009

Zakres zadania obejmował:
 1. Roboty drogowe,
 2. wzmocnienie podłoża: materace + stabilizacja cementem,
 3. budowa muru oporowego z koszy siatkowo-kamiennych,
 4. budowa muru oporowego z grodzić stalowych,
 5. przebudowa sieci energetycznych,
 6. przebudowa sieci teletechnicznych,
 7. budowa oświetlenia,
 8. odwodnienie korpusu drogowego.
Wartość kontraktu: 5 068 059 złotych brutto

Zamawiający: GDDKiA oddział Kraków

Przebudowa ulicy Zakopiańskiej w Krakowie na odcinku od Węzła Opatkowickiego do granicy Miasta.

Termin realizacji zadania: 11.11.2008- 30.07.2009

Zakres zadania obejmował:
 1. przebudowa drogi klasy GP na długości 2 x 814 mb,
 2. budowa murów oporowych T-Wall,
 3. przebudowa sieci kanalizacyjnej,
 4. przebudowa sieci wodociągowej,
 5. budowa oraz przebudowa sygnalizacji świetlnej,
 6. przebudowa oświetlenia ulicznego,
 7. przebudowa lini energetycznej NN,
 8. przebudowa sieci telekomunikacyjnej.

Wartość kontraktu: 19 775 127,46 zł brutto

Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

1. Przebudowa ulicy Kamieńskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Puszkarską w Krakowie i towarzyszącą infrastrukturą - kl. G dł. 1800 mb. 2. Przebudowa układu wewnętrznego Bonarka City Center - dł. 1100 mb wraz z placami i parkingami - 16 980 m2 3. Budowa ul. Nowo-Puszkarskiej w Krakowie - łącznik do ul. Turowicza - 755 mb.

Termin realizacji zadania: 15.02.2008 - 24.11.2009

Zakres zadania obejmował:
 1. przebudowę układu drogowego i budowa nowych dróg,
 2. budowę odwodnienia układu drogowego i kanalizacji
 3. wykonanie murów oporowych
 4. wykonanie ekranów akustycznych
 5. przebudowa sieci wodociągowej i gazowej
 6. przebudowa sieci oświetleniowej i energetycznej
 7. przebudowa sieci teletechnicznych
 8. sygnalizacja świetlna
 9. Obiekty inżynieryjne:
  - wiadukt drogowy - 34 mb, - mury oporowe (Freyssisol, CMC, Grodzice Stalowe), - estakada najazdowa - 56 mb, - tunel drogowy żelbetowy - 48 mb, - przejazd tunelowy - 22 mb.
Wartość kontraktu: 10 100 000 euro netto

Zamawiający: Roland Investments spółka z.o.o.

Przebudowa drogi krajowej nr 44 Gliwice-Kraków w km 82+221,49 do km 82+960,85.

Termin realizacji zadania: 08.2008 - 12.2008

Zakres zadania obejmował:
 1. przebudowę układu drogowego o długości 739m i powierzchni 7361 m2,
 2. budowę odwodnienia układu drogowego i kanalizacji,
 3. budowę murów oporowych o długości 60m,
 4. przebudowa oświetlenia ulicznego.
Wartość kontraktu: 3 187 656 zł brutto

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

Przebudowa zjazdu publicznego do TESCO o dodatkowy pas ruchu.

Termin realizacji zadania: 05.2008 - 07.2008

W zakres zadania wchodziła:
Przebudowa wewnętrznego układu drogowego oraz przebudowa ul. Kobierzyńskiej polegająca na poszerzeniu istniejącej ulicy o 3.0m na odcinku ok. 230m od wjazdu do TESCO w kierunku ul. Kapelanka wraz zabezpieczeniem i przebudową kolidujących sieci infrastruktury technicznej.

Wartość kontraktu: 2 831 757 zł brutto

Budowa nowego odcinka ulicy Księcia Józefa - obejście Przegorzał.

Termin realizacji zadania: 05.2007 - 11.2007

W ramach zadania wykonano obejście Przegorzał długości 1348mb szerokości 7m z obustronnymi chodnikami i nowym oświetleniem. W ciągu trasy powstały dwa skrzyżowania z ul. Jodłową i starą ul. Księcia Józefa. Z uwagi na obszar zalewowy zaprojektowana droga przebiega w nasypie na wysokości 1,5m nad terenem przyległym.

Wartość zadania: 19 828 119 zł brutto

Zamawiający: Zarząd Dróg i Transportu w Krakowie

Przebudowa ulicy Wielickiej w Krakowie kolejny etap

W ramach inwestycji wykonano przebudowę jezdni południowej na odcinku długości 1510mb, od km 0+700 do km 2+210 oraz jezdni północnej na odcinku od km 0+690 do km 1+780 od ul. Jakubowskiego do ul. Wlotowej. W wyniku przeprowadzonego remontu została poprawiona geometria drogi, uzyskano normatywną szerokość wszystkich pasów ruchu oraz skorygowano niweletę drogi.

Wartość umowna zadania: 16 848 253 PLN

Zamawiający: Zarząd Dróg i Transportu w Krakowie

Przebudowa Al. 29-Listopada w Krakowie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Termin realizacji zadania: 02.2007 - 11.2007

Zakres zadania obejmował:
 1. wykonanie dokumentacji projektowej,
 2. remont wiaduktu,
 3. wykonanie poszerzenia jezdni,
 4. przebudowa ulicy dwujezdniowej,
 5. przebudowę chodnika wraz z konstrukcją,
 6. przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej.
Wartość umowna zadania: 26 738 925 PLN
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Napisz Dojazd